Не лише Україна: журналісти викрили плани Москви щодо окупації Молдови

RISE Moldova report image calling to say no to foreign manipulation/ ON the right side, the comics bullbe reads "Sorry, but we have a ne favorite". Illustration used with permission.

На ілюстрації звіту RISE Moldova зображено заклик сказати «ні» іноземним маніпуляціям. Праворуч у бульбашці з коміксів написано «Вибачте, але у нас є новий фаворит». Ілюстрація використана з дозволу.

Значна частина території Молдови, як і Грузії та України, окупована сепаратистськими силами, яких підтримує Москва. Невизнана територія Придністров'я слугує де-факто базою Кремля для підтримки військового тиску як на Молдову, так і на Україну, але, як свідчить нещодавнє розслідування, Москва зараз активно намагається контролювати політичне життя Молдови.

31 жовтня 2022 року група журналістів-розслідувачів RISE Moldova разом зі своїми партнерами із Центру «Досьє» опублікували документ під назвою «Куратори Молдови з ФСБ [Федеральної служби безпеки Росії]», з англомовною версією якого можна ознайомитись ось тут. У цьому документі йдеться про те, як Москва купує політичний вплив у Молдові. З огляду на війну, яку Росія веде у сусідній Україні, Global Voices поспілкувались російською мовою через захищені онлайн-месенджери з Володимиром Тхоріком з RISE Moldova, намагаючись викрити дії Росії.

Global Voices (GV): На основі вашого розслідування можна зробити висновок, що ФСБ Росії має серйозні плани стосовно Молдови, навіть створивши «11-й спецвідділ», який буде працювати конкретно в цій країні. Чому Молдова є такою важливою?

Молдова, включая ее сепаратистский приднестровский регион (объявленный ПАСЕ зоной российской оккупации), для нынешней администрации России — лишь плацдарм. Основная цель администрации Путина, – получение коридора для последующего контроля, как минимум, над юго-восточными областями Украины, с которыми граничит Молдова. 

По данным наших собеседников из правоохранительных органов Молдовы и Украины, основной штаб ФСБ расположен в Приднестровье, — на территории, неподконтрольной конституционным властям Молдовы. Здесь не только российская военная база, куду вербуют рекрутов из местного населения. В Приднестровье, уверяют наши информированные собеседники, россияне обучают и координируют кадры для нелегальной работы по региону, особенно югу Украины. 

Пока этот сепаратистский, контролируемый Россией, регион труднодоступен для молдавских и украинских спецслужб, здесь российские инструкторы имеют возможность собирать данные о жителях всей Молдовы, а также готовить диверсионные группы. И мобилизовать местное население на случай, если путинские войска добьются успеха в Николаевской и Одесской областях.

Молдова, зокрема її сепаратистський придністровський регіон (який оголошений ПАРЄ – зоною російської окупації), для нинішньої адміністрації Росії — лише плацдарм. Основна мета адміністрації Путіна, – отримання коридору для наступного контролю, як мінімум, над південно-східними областями України, з якими межує Молдова.

За інформацією наших співрозмовників у правоохоронних органах Молдови та України, основний штаб ФСБ розташований у Придністров’ї, — на території, яка непідконтрольна конституційній владі Молдови. Тут не лише знаходиться російська військова база, куди вербують рекрутів з місцевого населення. У Придністров'ї, як запевняють наші поінформовані співрозмовники, росіяни навчають і координують кадри для нелегальної роботи в регіоні, особливо на півдні України.

Поки цей сепаратистський регіон, який контролюється Росією є важкодоступним для молдовських та українських спецслужб, тут російські інструктори мають можливість збирати дані про жителів усієї Молдови, а також готувати диверсійні групи. І мобілізувати місцеве населення на випадок, якщо путінські війська досягнуть успіху у Миколаївській та Одеській областях.

GV: Ви згадали кількох ключових молдовських політиків, які готові слугувати інтересам Москви. Якими, на вашу думку, можуть бути їхні мотиви?

Основными молдавскими политиками, на которых последние годы кураторы из ФСБ  направили внимание своей агентуры, можно назвать экс-президента Молдовы Игоря Додона и приближенных к нему из Партии социалистов, а также беглого молдавского бизнесмена Илана Шора, возглавляющего одноименную Партию Шор. Кому-то из молдавских политиков, видимо, нужна была не только материальная, но и методологическая поддержка на выборах. Например, мы обнаружили случай, как в Кремле редактировали текст предвыборного выступления башкана Ирины Влах, — главы автономного правительства Гагаузии, что на юге Молдовы.

Своих подопечных из Кишинева в Кремле знают давно. Кстати, их курируют не только офицеры ФСБ, но и в «молдавском отделе» Кремля, которым много лет руководят офицеры Службы внешней разведки (СВР). Причем так успешно курируют, что, например как полковник СВР Игорь Маслов, их за молдавских опекаемых повышают по служебной лестнице до начальника одного из управлений в Кремле. 

Конечно же, с молдавскими подопечными редко встречаются лично генералы ФСБ. Как связных (посредников) могут использовать тех же российских политтехнологов, работавших на молдавских выборах в окружении Додона и, вероятно и партии Шора, с 2019 года. Или работников посольства России в Молдове. Кроме россиян под дипломатическим прикрытием, с молдавскими политиками встречаются также близкие ФСБ сотрудники общественных российских организаций и гуманитарных фондов. Иногда и сами эти политики сами летают к ним в Москву. У нас есть подтверждения этих фактам. 

Основними молдовськими політиками, на яких останніми роками куратори із ФСБ звернули увагу своєї агентури, можна назвати екс-президента Молдови Ігоря Додона і наближених до нього з Партії соціалістів, а також молдовського бізнесмена Ілана Шора, який очолює однойменну Партію Шор. Комусь із молдовських політиків, мабуть, потрібна була не лише матеріальна, але й методологічна підтримка на виборах. Наприклад, ми виявили випадок, як у Кремлі редагували текст передвиборчого виступу башкана Ірини Влах — голови автономного уряду Гагаузії, що на півдні Молдови.

Я думаю, що цим молдовським діячам також може знадобитися політичний вплив, який Кремль мав протягом багатьох років на пострадянському просторі, а також у Європейському Союзі. Це може допомогти маріонетковим правителям політичних еліт встановити канали збагачення своїх кланів. Таким чином, Кремль надає їм інструменти спецслужб для участі у бізнес-процесах, які залишаються під контролем Москви.

Своїх кишинівських протеже Кремль знає давно. Їх курують не тільки офіцери ФСБ, але й «молдовське управління» Кремля, яке багато років очолювали офіцери Служби зовнішньої розвідки (СЗР). Ба більше, їх контролюють настільки успішно, що – як у випадку з полковником Служби зовнішньої розвідки Ігорем Масловим – за роботу у Молдові їх підвищують до посади, наприклад, керівника одного з відділів у Кремлі.

Звісно ж, із молдовськими протеже рідко зустрічаються особисто генерали ФСБ. Як зв'язкові (посередники) можуть використовувати тих же російських політтехнологів, які працювали на молдовських виборах в оточенні Додона і, ймовірно, і партії Шора, з 2019 року. Або працівників посольства Росії у Молдові. Окрім росіян під дипломатичним прикриттям, із молдовськими політиками зустрічаються також наближені до ФСБ співробітники російських громадських організацій та гуманітарних фондів. Іноді й самі ці політики літають до них у Москву. Ми маємо підтвердження цих фактів.

GV: У вашому розслідуванні йдеться про те, що невизнана територія Придністров'я може стати основою для часткового або повного вторгнення у незалежну Молдову або третім фронтом для України після Росії та Білорусі?

О возможном захвате Россией Приднестровья собеседники RISE Moldova и Центра «Досье» из спецслужб разных стран сообщали с весны 2022 года. На сегодняшний день мы выяснили, что варианты захвата приднестровского региона и правобережной Молдовы прорабатывали летом 2022 года разные аналитические группы в Кремле, в том числе в связанном с ФСБ аналитическом центре «Альфа-групп». 

В одном из отчетов, раздобытых Центром «Досье» и опубликованном в нашем совместном расследовании «Кураторы Молдовы из ФСБ», российские аналитики пришли к выводам: республика захвачена и контролируется извне в интересах Запада — в первую очередь Румынии и, Госдепа США. Совсем скоро, считают аналитики ФСБ, режим президента Молдовы Майи Санду окончательно узурпирует власть и уничтожит прокремлевскую оппозицию, что позволит устроить блокаду Приднестровья и начать военный шантаж России. 

«Альфовцы» рассматривают три сценария развития событий: создание Россией коридора до Приднестровья через южную Украину с последующим признанием региона (сейчас Россия официально не признает его независимость); вооруженный захват всей Молдовы; выход российской армии к границам Приднестровья без признания независимости.  Все три сценария несут в себе риски потери контроля над остальной Молдовой или, в случае полной оккупации Молдовы, «коллективного воя  Запада» и подрывной деятельности населения. 

Вместо этого близкие к ФСБ аналитики считают, что чтобы сохранить и увеличить влияние Кремля на Молдову, необходимо играть в долгую. Связанные со спецслужбами авторы сценариев развития событий предлагают Кремлю создать внутри Молдовы новые политические силы, которые лоббировали бы вхождение республики в состав России  — но уже от лица народа. 

Про можливу російську окупацію Придністров'я співрозмовники RISE Moldova та Центру «Досьє» із спецслужб різних країн повідомляли з весни 2022 року. Наразі ми з'ясували, що варіанти окупації придністровського регіону та правобережної Молдови опрацьовували влітку 2022 року різні аналітичні групи у Кремлі, зокрема у пов'язаному із ФСБ аналітичному центрі «Альфа-груп».

В одному зі звітів, отриманих Центром «Досьє» та опублікованому в нашому спільному розслідуванні «Куратори Молдови з ФСБ», російські аналітики дійшли висновків: республіка захоплена і контролюється ззовні на користь Заходу — насамперед, Румунії та Держдепу США. Незабаром, вважають аналітики ФСБ, режим президента Молдови Майї Санду остаточно узурпує владу і знищить прокремлівську опозицію, що дозволить влаштувати блокаду Придністров'я і розпочати військовий шантаж Росії.

«Альфівці» розглядають три сценарії розвитку подій: створення Росією коридору до Придністров'я через південну Україну з подальшим визнанням регіону (зараз Росія офіційно не визнає його незалежності); збройне захоплення всієї Молдови; вихід російської армії до кордонів Придністров'я без визнання незалежності. Усі три сценарії передбачають ризики втрати контролю над рештою Молдови або, у разі повної окупації Молдови, «колективного обурення Заходу» та підривної діяльності населення.

Натомість, аналітики, які близькі до ФСБ, вважають, що для збереження та посилення впливу Кремля у Молдові необхідно орієнтуватися на довгострокову перспективу. Автори цих сценаріїв, які пов’язані зі спецслужбами, пропонують Кремлю створити у Молдові нові політичні сили, які б лобіювали входження країни до складу Росії – але уже від імені народу Молдови.

GV: Які основні виклики та ризики під час збору цієї інформації та виконання вашої роботи у Молдові?

Влияние российских спецслужб на политику Молдовы мы системно изучаем последние два года. Решили это делать после того, как стало известно, что это влияние настолько велико, что Игорь Додон, занимавший должность президента республики (с 2016 по 2020), дал себе никнейм Кремлинович (!). 

За все это время наблюдается запоздалая реакция правоохранительных органов на обнаруженные нами факты, свидетельствующих о вмешательстве России во внутреннюю политику Молдовы. Лишь после того, как в октябре США внесли в санкционный список трех и политтехнологов, разоблаченных нами еще в 2020 году в проекте Кремлинович, когда мы рассказали о том как группа россиян, среди которых была и психолог-гипнотизер, приехала в Партию социалистов действующего президента Игоря Додона в период, когда он пытался переизбраться на второй президентский срок.  Генеральная прокуратура заявила об уголовной проверке фактов влияния Кремля на избирательные кампании в Молдове спустя два года. Возможно, лучше спустя два года, чем никогда. Но это не точно….

Протягом останніх двох років ми систематично аналізували вплив російських спецслужб на політику Молдови. Ми вирішили це зробити після того, як стало відомо, що цей вплив настільки величезний, що Ігор Додон, президент Молдови з 2016 по 2020 рік, дав собі прізвисько Кремлінович!

Протягом цього періоду ми спостерігали запізнілу реакцію молдовських служб безпеки на виявлені нами факти, які свідчать про втручання Росії у внутрішні справи нашої країни. Вони відреагували лише у жовтні, після того, як Сполучені Штати додали трьох політтехнологів до санкційного списку. Ми викрили їх під час нашого розслідування ще у 2020 році у проекті Кремлінович. Ми розповідали, як група російських громадян, до складу якої входив психолог-гіпнотизер, приїхала до Соціалістичної партії тодішнього виконувача обов’язків президента Додона, коли той намагався переобратися на другий президентський термін. Генеральна прокуратура Молдови лише через два роки відкрила кримінальне провадження для перевірки фактів впливу Кремля на передвиборчі кампанії в нашій країні. Я вважаю, що краще на два роки пізніше, ніж ніколи. Хоча я не впевнений…

Почати обговорення

Шановні автори, будь ласка увійти »

Правила

  • Усі коментарі перевіряються модератором. Не надсилайте свій коментар більше одного разу, інакше він може бути ідентифікований як спам.
  • Будь ласка, ставтесь з повагою до інших. Коментарі, які містять мову ненависті, непристойність та особисті образи, не будуть опубліковані.