Партнери

Ви — організація, яка хоче опублікувати історії з Global Voices? Або ви виробляєте контент, який, на вашу думку, добре підійде нашому сайту? Чи ви зацікавлені залучити нашу динамічну команду Lingua, яка перекладає статті на більш ніж 30 мов?

Якщо ви відповіли «так» на будь-яке з цих питань, напишіть нам, щоб обговорити партнерство, на адресу partnerships AT globalvoices DOT org або зв'яжіться з Айваном Сігалом (ivan AT globalvoices DOT org).

Починаючи з 2004 року ми співпрацюємо з неймовірною мережею партнерів.

GVPartnerships

8 способів стати партнером Global Voices

Замовлення: Ви замовляєте нам писати незалежні матеріали на певну тему, регіон або проблему.
Спільне виробництво: Наші редактори співпрацюють з вашими редакторами або авторами для спільної підготовки статей, які публікуються на обох сайтах.
Глокалізація: Ви — місцевий новинний сайт, якому довіряють? Ми редагуємо для глобальної аудиторії, перекладаємо та публікуємо ваші локальні історії, завдяки чому контент може досягти глобального читача.
Кроспостинг: Ми обмінюємось контентом і посилаємося один на одного на основі ліцензії Creative Commons.
Переклад: Ви можете найняти нашу глобальну команду технічно підкованих та культурно обізнаних перекладачів.
Менторство: Учасники нашої спільноти стають наставниками для авторів та перекладачів-початківців.
Експерти GV: Зв’яжіться з нами, якщо вам потрібен експерт для виступу, дослідження чи конференції.
Висвітлення: Ми любимо висвітлювати добру роботу, яку роблять наші однодумці. Зв'яжіться з нами, якщо вам потрібна допомога у просуванні кампанії або події, яка, на вашу думку, відповідає нашій місії.

Відгуки деяких наших партнерів

We feel the Global Voices partnership with PRI.org and Public Radio International is ideal. Both organizations care deeply about the world and the stories that other people miss. We’re both interested in grass-roots reporting.

We at PRI find GV content a strong tip sheet for the world, and GV editors and newsletters keep us up to date on the very best stories. We, likewise, offer Global Voices a few of our most original stories for GV distribution each week.

We both find bigger audiences with each other. And the relationship is easy, natural, no drama. What more could you ask for?
PRI

Dave Beard and Angilee Shah

 

Ми вважаємо партнерство Global Voices з PRI.org та Public Radio International ідеальним. Обидві організації глибоко піклуються про світ та історії, яких бракує людям. Ми обоє зацікавлені в інформації з перших уст від місцевих.

Ми в PRI знаємо, що контент GV є сильним повідомленням для світу, а редактори GV та [їхні] інформаційні бюлетені тримають нас у курсі найцікавіших подій. Ми також щотижня пропонуємо для розповсюдження Global Voices декілька наших найбільш оригінальних історій.

Ми взаємно знаходимо велику аудиторію. І відносини — легкі, природні, без драматизму. Що більше ви могли би просити?
PRI

Дейв Берд та Анжелі Шах

 

When I am reprinting the Netizen Report or another Global Voices piece, I know that it has been well reported, is trustworthy, and most importantly, contains the voices of people from the countries (or country) discussed. When international news with a technology dimension breaks—for instance, the news about the warming U.S.-Cuba relationship—I turn to my friends at Global Voices first, because I know they will offer a different, and vital perspective.

Torie Bosch

Коли я публікую Netizen Report або інші публікації Global Voices, я знаю, що матеріал був добре зроблений, є перевіреним, надійним і, найголовніше, містить голоси людей з країни, про яку йде мова в статті. Коли міжнародні новини заявляють — наприклад, про теплі стосунки США і Куби, я спочатку звертаюся до моїх друзів у Global Voices, бо знаю, що вони запропонують інше, більш актуальне бачення теми.

Торі Бош

It is a pleasure to work with Global Voices! They are efficient, thorough and produce a high-quality work product for an affordable rate. We have been very happy with their work and often recommend them to others who are looking for translation services.
witness_logo

Sarah Kerr

Приємно працювати з Global Voices! Вони є ефективними, ретельними і виробляють високоякісний робочий продукт за доступною ціною. Ми були дуже задоволені їхньою роботою і часто рекомендуємо їх іншим, хто шукає послуги перекладу.
witness_logo

Sarah Kerr

Ensia magazine works with many of today's leading online media outlets, but our partnership with Global Voices has by far been one of the most successful. Thanks to Global Voices, Ensia's stories are reaching tens of thousands of concerned individuals all around the world!
Ensia

Todd Reubold

Журнал Ensia працює з багатьма провідними інтернет-виданнями, але наше партнерство з Global Voices на сьогоднішній день є одним з найуспішніших. Завдяки Global Voices, історії Ensia досягають десятків тисяч зацікавлених осіб по всьому світу!
Ensia

Тод Руболд

Global Voices has helped us reach and communicate with people living in areas affected by conflict, war and natural disaster. Thanks to their efforts, we've been able to engage with communities in refugee camps, urban slums and conflict zones. Cultural sensitivity is key when dealing with different religions, cultures and nationalities. Thanks to their translation efforts and understanding of different cultures, our mobile app and platform is now available in seven languages, and they have helped us become even better at communicating with people who are offline and off the grid. Their passion for social good, couple with their expertise in languages and cultures, is a perfect fit for REFUNITE.

Ida JengREFUNITE

Global Voices допомогли нам охопити і спілкуватися з людьми, що живуть в районах, постраждалих від конфліктів, війни і стихійних лих. Завдяки їхнім зусиллям ми змогли співпрацювати з громадами в таборах біженців, міських нетрях і зонах конфліктів. Культурна чутливість є ключовою у відносинах з різними релігіями, культурами та національностями. Дякуємо за їхні зусилля в перекладі та розумінні різних культур, наш мобільний додаток і платформа тепер доступні на семи мовах, і вони допомогли нам стати ще кращими в спілкуванні з людьми, які знаходяться в офлайні та поза нашим полем зору. Їхня пристрасть до суспільного блага, разом з їхнім досвідом у мовах і культурах, ідеально підходить для REFUNITE.

Іда ЧженREFUNITE

Global Voices se ha tornado un aliado esencial para Infoamazonia porque nos permite difundir articulos a una red mucho mas amplia de lectores. Hemos compartido mapas y contenido en la versión en portugués que luego se han traducido a 8 idiomas. Para nosotros es muy importante tener un socio con alcance global y preocupado por la amazonia.

Global Voices стала важливим союзником Infoamazonia, оскільки ми можемо поширювати статті на більш широку мережу читачів. Ми поділилися картами та контентом на Global Voice португальською, які потім були перекладені на вісім мов. Для нас дуже важливо мати партнера з глобальним доступом, який турбується про Амазонку.
Screen shot 2015-05-05 at 12.57.15 PM

Густаво Фалейрос

Llevamos años aprendiendo juntos, colaborando en libros y en internet y esperamos seguir para intentar mejorar la información en el mundo que habla español. GV es un gran compañero de viaje. Visibilizando la participación ciudadana y la información global para poner en marcha los nuevos medios de información, en favor de un mundo más plural. Rompiendo las barreras del idioma, de las agendas de los grandes medios, en favor de la democratización de los contenidos para soñar juntos un mundo más participativo de voces globales.

Ми навчаємося разом протягом багатьох років, співпрацюючи в книгах і в Інтернеті, і сподіваємося продовжувати наші намагання вдосконалити інформацію в іспаномовному світі. Global Voices — великий компаньйон для подорожей, який візуалізує участь громадян та глобальну інформацію для запуску нових медіа, на користь більш різноманітного світу. Global Voices руйнує мовні бар’єри та порядок денний масових великих медіа, щоб демократизувати зміст, щоб разом ми могли мріяти про спільний світ глобальних голосів.
periodismo

Паола Гонсало

LATAM está cambiando desde sus jóvenes, innovadores cívicos y opiniones plurales. GV lleva esas perspectivas, voces y reflexiones desde Latinoamérica al mundo. Para SocialTIC GV es más que un medio aliado, es un espacio que hace resonar a actores de cambio innovadores a lo largo de todo LATAM.

Латинська Америка змінюється завдяки її молоді, громадським новаторам і широкому спектру думок. GV передає ці погляди, голоси та рефлексії з Латинської Америки у світ. Для SocialTIC, Global Voices — це більше, ніж медіа-союзник; це простір, що розвиває інноваційних агентів змін по всій Латинській Америці.

Хуан Мануель Касануеваsocial tic